Bouwtechnisch projectbegeleiding

Bij bouwtechnisch projectbegeleiding en Prevotech kunt u nooit te klein en nooit te groot denken. We bieden onze kennis en expertise aan bij een particuliere grote verbouwing, verduurzaming, restauratie of renovatie en ook bij grote projecten in de woning- en utiliteitsbouw. We werken aan nieuwbouwwoningen tot monumentale panden. Kortom, we gaan geen uitdaging uit de weg, zolang we toegevoegde waarde kunnen bieden.

Directievoering

Binnen een bouwproject kan Prevotech de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen om de bouw tot een goed einde te brengen. Van architectenselectie tot de oplevering voert Prevotech overleg met alle betrokken partijen en zorgt dat het bouwproject volgens gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.

Bouwtoezicht

Prevotech kan uw oren en ogen zijn op de bouw, door erop toe te zien dat alles goed en volgens afspraak wordt uitgevoerd. Bouwtoezicht gaat over de spannende balans tussen kwaliteit en planning, tussen tijd en geld. Met kennis van het bouwproces, jarenlange ervaring en een flinke portie mensenkennis en humor zorgt Prevotech dat alle partijen gemotiveerd en goed hun werk doen.

Selectie leveranciers

Het ene bedrijf is het ander niet. Als u het lastig of tijdrovend vindt om uw leveranciers te selecteren of u wilt er graag deskundig advies bij, dan belt u Prevotech. We weten hoe de hazen lopen, prikken snel door mooie praatjes heen en zorgen dat de geselecteerde leveranciers het best passend voor uw bouwproject zijn. Dat is altijd een spanningsveld van geld, kwaliteit, capaciteit en beschikbaarheid. Elk team en ook bouwproces is zo sterk als de zwakste schakel. Prevotech heeft zelf ook een uitgebreid netwerk en kan u daarmee in contact brengen.

Vergunningen

Bij bouwtechnische projectbegeleiding hoort ook het verzorgen van de benodigde vergunningen. Een bouwstop omdat de papieren niet in orde zijn, kost niet alleen veel tijd, maar ook heel veel geld. Vandaar dat u Prevotech kunt bellen om alle vergunningen in orde te brengen. We inventariseren grondig wat er nodig is, kijken wat er al is gedaan en zorgen dat op de kortst mogelijke termijn alles in orde is. We weten hoe het werkt bij gemeenten en andere instanties. We hebben een uitgebreid netwerk van specialisten die we inzetten bij bijzondere vergunningsaanvragen.

Kopersbegeleiding

Het is tegenwoordig een goede gewoonte om bij de verkoop van woningen of andere panden te zorgen voor kopersbegeleiding. Het zorgt ervoor dat kopers voldoende worden geïnformeerd over de voortgang van het bouwproces, tijdig worden geattendeerd op betalingstermijnen en – niet onbelangrijk – de bouwlieden met rust laten. Kopersbegeleiding is een aparte discipline, dat draait om goede communicatie en het vastleggen van afspraken; kennis van techniek en financiën is essentieel. Te vaak wordt dit uitgevoerd door iemand die weinig verstand heeft van het bouwproces. Het gevolgd is dat kopers toch de informatie op de bouw gaan halen. Door iemand met verstand van zaken ter beschikking te stellen, kan kopersbegeleiding precies datgene doen waarvoor het in leven is geroepen. Kortom, goede vakbekwame, kopersbegeleiding nodig? Bel Prevotech.

Slopen

Een (deel van een) gebouw slopen is niet zonder risico. Sloopwerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld schade veroorzaken aan omliggende gebouwen. Vandaar dat wij adviseren om te starten met een 0-meting, waarbij de fysieke toestand van de omliggende gebouwen in kaart wordt gebracht. Een ander belangrijk aandachtspunt is het sloopafval. U moet van tevoren goede afspraken maken over een deugdelijke afvoer en verwerking van het sloopafval. Prevotech zorgt voor een vlotte sloop van uw gebouw zonder vervelende verrassingen.