Bouwtechnisch Advies

Dankzij de jarenlange kennis en ervaring kan Prevotech u tijdens elke ‘levensfase’ van een gebouw voorzien van begeleiding en advies. U kunt ons projectmatig inzetten of als kennisorganisatie inschakelen wanneer dat gewenst of noodzakelijk is. Prevotech is er niet alleen voor bedrijven en instellingen, maar ook voor particuliere woningbezitters.

Advies bij ontwerp

Een gebouw dat goed is ontworpen, beantwoordt maximaal aan de functie. Daarmee bedoelen we dat een gebouw niet alleen aantrekkelijk, maar ook gebruiksvriendelijk moet zijn. Ook is er in een goed ontwerp al nagedacht over het onderhoud. Te vaak zien we dat een architect is doorgeslagen in artistieke creativiteit, waardoor de beheer- en onderhoudskosten enorm uit de hand lopen. Prevotech kijkt met een kritisch en pragmatisch oog naar het ontwerp van een gebouw. We geven helder advies en begeleiden bij keuzes.

Advies bij calculeren

Een toetsen of het (STABU) bestek voldoet aan alle geldende voorwaarden. Ook bij de aanbesteding kunt u Prevotech inschakelen voor advies en begeleiding. Eerlijk rekenen is een van onze kerncompetenties. Wat we daarmee bedoelen is dat we de dingen meetellen die door veel anderen “gemakshalve” achterwege worden gelaten of simpelweg worden vergeten. Niet voor niets vallen veel bouwprojecten (veel) duurder uit dan oorspronkelijk was begroot. Als u dat wilt voorkomen, reken dan op ons.

Advies bij wet- en regelgeving

Zodra u plannen heeft voor bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met de wet- en regelgeving op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Die wetten en regels kunnen u belemmeren, maar bieden ook kansen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vormen van subsidie en belastingvoordelen. Om de zekerheid te hebben dat uw project aan alle voorschriften voldoet en u optimaal gebruik maakt van de verschillende financiële voordelen, is het slim om ons even mee te laten kijken. We garanderen u dat u ons snel heeft terugverdiend.

Advies bij beheer en onderhoud (NEN 2767)

Een gebouw, klein en groot, heeft onderhoud nodig. Voor grotere panden en VVE is het verstandig en vaak wettelijk verplicht om dit in een meerjaren-onderhoudsplan vast te leggen. In dit plan wordt volgens de NEN 2767 conditiemeting de staat van het pand of de gebouwen vastgelegd. Prevotech kan helpen bij het opstellen van het bestek voor dit onderhoud, de kosten calculeren en u adviseren bij het aanbesteden of uitzetten van dit onderhoud. Goed en tijdig onderhoud voorkomt ongemak in het gebruik en onverwachte kosten. De controle of het onderhoud tijdig en goed wordt uitgevoerd, kunt u overlaten aan Prevotech. Meer hierover bij Bouwkundige inspectie.

Advies bij renovatie en verduurzamen

De functionele en technische levensduur van een gebouw wordt vaak ingehaald door de eisen van de tijd. Om een gebouw eigentijds, comfortabel én energiezuinig te maken, zijn vaak ingrijpende maatregelen nodig. Prevotech adviseert door berekeningen op te stellen van investeringen, afschrijvingen en rendement. Het biedt waardevol inzicht bij de afweging van mogelijkheden.

Advies bij lekkage of schade

Maakt u zich zorgen over een lekkage die maar niet overgaat? Heeft u er al verschillende mensen bij gehad en is het nog steeds niet opgelost? Bel dan Prevotech.

Advies bij conflict met de aannemer

Heeft een conflict met de aannemer? Dan kunnen wij een onafhankelijk deskundigenrapport opstellen, zodat u dat met de aannemer kunt bespreken. Ook kunnen wij u helpen bij mediation of een complete rapportage opstellen als het tot een rechtszaak komt.

Advies over verhuurbare meters NEN 2580

Prevotech kan u helpen bij het vaststellen van het verhuurbaar vloeroppervlak (NEN 2580) van een gebouw. Als u dat namelijk precies weet, kan u dat veel geld besparen of opleveren.

Advies bij aankoop van grotere vastgoedpanden

Due Diligence onderzoeken zijn van belang om te weten wat de financiële risico’s zijn bij het vastgoed dat u (overweegt) te kopen. Aan welke wettelijke eisen moet het vastgoed voldoen? Is herbestemming mogelijk?

Advies bij aankoop woonhuis

Overweegt u een andere woning te kopen? Laat dan Prevotech bouwtechnische aankoopkeuring doen.

Dit kan een meeloopkeuring zijn, maar ook een uitgebreidere aankoopkeuring met daarbij een kostenraming voor meerdere jaren.