Bouwtechnische inspectie

Als het om het bouwen en beheren van gebouwen gaat, krijg je als eigenaar al snel te maken met allerlei vormen van inspecties en keuringen. Een aantal van deze is verplicht; andere zijn aan te raden. Prevotech heeft voor tal van organisaties en instellingen bouwtechnische keuringen en inspecties uitgevoerd of begeleid.

Bouwtechnische inspectie bij bouw

Hoe verloopt het bouwproces? Wordt alles conform bestek en afspraken uitgevoerd? Hoe staat het met de kwaliteit? Als u daar twijfels over heeft of het een veilig gevoel geeft als een derde, onafhankelijk partij deze aspecten van de bouw bewaakt, dan belt u Prevotech. We weten precies waar we op moeten letten. We zorgen dat alles conform afspraak wordt gerealiseerd en mogelijke afwijkingen in planning en realisatie vroegtijdig worden gesignaleerd.

Bouwtechnische inspectie bij oplevering

De oplevering van een bedrijfsgebouw of woningproject is een feestelijk moment. Zowel de bouwer als de eigenaar zijn blij dat het klaar is en in gebruik kan worden genomen. Toch is het belangrijk om kritisch te zijn bij de oplevering. Het is hét moment om eventuele gebreken in de constructie of afwerking aan te kaarten en vast te leggen in een rapportage. Neem dus gerust de champagne mee, maar vergeet niet ook Prevotech uit te nodigen om samen het gebouw of project te inspecteren.

Bouwtechnische inspectie bij onderhoud

Met het onderhoud aan gebouwen is veel geld gemoeid. U mag dus verwachten dat dit tijdig en goed wordt uitgevoerd. Prevotech bewaakt de kwaliteit en planning bij onderhoud. Want soms lijkt het dat alles netjes wordt onderhouden, maar schuilen grote problemen en toekomstige kosten onder het oppervlak. Door voor andere oplossingen te kiezen, kan er in de toekomst veel geld op onderhoud worden bespaard. Wilt u zekerheid over de kwaliteit zonder dat u daar te veel geld voor betaalt, dan belt u Prevotech.

Brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waar alle gebouwen aan moeten voldoen. Hierin staan ook de eisen ten aanzien van brandveiligheid. Prevotech kan in elke fase van de bouw een inspectie uitvoeren om te controleren of aan alle voorschriften wordt voldoen. Hoe eerder in het bouwproces, hoe beter. Ook bij een verbouw of renovatie is het verplicht om te voldoen aan deze eisen. Na de inspectie ontvangt u een complete rapportage met eventuele aanbevelingen. Als u wilt, maken we ook meteen een calculatie van de kosten om volledig te voldoen aan de voorschriften voor brandveiligheid.

Bouwtechnische inspectie duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid, zijn veel eigenaren van gebouwen onzeker over te nemen maatregelen. Ze weten niet wat de maatregelen precies gaan kosten en wat het effect is van deze maatregelen. Er bestaat ook geen vaste formule. Investeringen en rendement verschillen per gebouw. Prevotech kan met een duurzaamheidsinspectie u laten zien wat er mogelijk is en wat voor u het laaghangend fruit is. Ook nemen we meteen het onderhoud mee in ons advies, zodat u voorkomt dat u bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst op een dak waarvan de dakbedekking aan vervanging toe is. Zo kunt u een verantwoorde afweging maken voordat u ingrijpende maatregelen treft voor meer duurzaamheid.