Bouw & Verbouw


 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

 • slide
Kundig toezicht verdient zich terug

Nadat er uitvoerig met de opdrachtgever is besproken wat hij wil, maken we een ruwe schets of een vlekkenplan. Tevens wordt in goed overleg besloten welke budgetten daarbij passen. Vervolgens komt er een voorlopig ontwerp. Dit geheel stemmen wij af met een architect of tekenbureau om zo tot een definitief ontwerp te komen. We werken uiteraard toekomstgericht vandaar dat we bewust kiezen voor verantwoorde duurzame materialen en detaillering. Dit bespreken we met de opdrachtgever en adviseren in uitvoering en budgetten om te realiseren, maar ook om het in stand te houden.

Het is van belang om in een vroeg stadium de exploitatiekosten in beeld te brengen. Een gebouw moet langdurig in goede staat blijven verkeren vandaar dat we tijdens de bouw kritisch toezien op de bouwwerkzaamheden.

Goed uitgevoerd metselwerk gaat in de praktijk langer mee. Bij slecht metselwerk verweren de voegen snel en ontstaat er uitslag op de gevel. Kundig toezicht verdient zich op termijn zeker terug!

 

Het is mogelijk dat een pand een andere functie krijgt of aangepast moet worden. Welke plannen zijn handig om op dat moment uit te voeren. Welke architect ga je als gebouweigenaar benaderen en wat zijn de kosten van de uitbreiding in de exploitatie. Wat moet er worden aangeleverd en welke vergunningen zijn noodzakelijk om aan te vragen. Tevens is het interessant om te onderzoeken of er alternatieven zijn om het beoogde resultaat te behalen.


Prevotech diensten:

Bouwen & Verbouwen

 • Begroten en calculeren
 • Bestekken opstellen
 • Bouwaanvragen verzorgen
 • Bouwkundig tekenwerk
 • Directievoering en toezicht
 • Energie Prestatie Normberekeningen
 • Kopersbegeleiding
 • Opleveringen
 • Opstellen programma van eisen
 • Onderhoudstechnische beoordeling van bouwplannen
 • Renovatieplanning
 • Selectie en contractering

 

Slopen

 • Directievoering
 • Herbestemmingsadviezen
 • Voorbereiding sloop
 • Veiligheids- en gezondheidsplannen
 • Voorbereiding en begeleiding asbestsanering© 2014 Prevotech. Created by CommDesign | Creatieve Doeners